English

S.C. Atelierul SUK S.R.L. selecteaza Responsabil/Manager Financiar

S.C. Atelierul SUK S.R.L. este o societate comercială cu personalitate juridică proprie înființată de către Asociația Inițiative Sociale în cadul Proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367 „SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Locație: Cumpăna, Constanța

Program de lucru: 4 – 8 h/ zi, durata nedeterminată

Responsabilități și atribuții:

 • Răspunde de implementarea cu succes a activităților de management financiar-contabil ale Structurii de Economie Socială și de atingere a rezultatelor și a indicatorilor planificați, prin respectarea bugetului aprobat;
 • Este responsabil cu punerea în practica a procedurilor financiar-contabile.
 • Este responsabil cu întocmirea și actualizarea bugetului Structurii de Economie Socială, întocmirea și actualizarea planului financiar, previzionarea și monitorizarea fluxului de numerar, raportarea financiară și sprijin în derularea auditului financiar;
 • Urmărește și verifică efectuarea tuturor plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate, în condiţiile legii si a termenelor stabilite contractual;
 • Răspunde de exactitatea și realitatea sumelor ce urmează a fi autorizate la plată, cu verificarea facturilor și documentelor justificative și validarea plăților;
 • Derulează operațiunile specifice implementării unui sistem de arhivare eficient;
 • Verifică, din punct de vedere financiar-contabil, documentațiile furnizate de către contractori și diverse tipuri de rapoarte, documentații și materiale elaborate în cadrul SES-ului;
 • Oferă expertiză de specialitate și sprijin logistic, pe domeniul său de competență;
 • Respectă secretul profesional, codul de etică, confidentialitatea și securitatea informațiilor, a datelor și documentelor la care are acces;
 •  Îndeplinește sarcini delegate și responsabilități atribuite de către Managerul de SES;
 • Elaborează planuri de funcționare SES și regulament de ordine internă, împreuna cu Managerul de SES;
 • Planifică necesarul de achiziții (materii prime, bunuri, echipamente FEDR) împreuna cu Managerul de SES;
 • Realizează fișele de post pentru personalul SES-ului împreuna cu Managerul de SES.

Cerințe minime:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă;
 • Experiență pe o poziție similară sau echivalentă de minimum 3ani;
 • Buna cunoștințe privind legislatia financiar-contabilă și fiscală;
 • Cunostințe solide de operare calculator (Microsoft Office, programe aferente postului);
 • Persoană cu excelente abilități de lucru în echipă, comunicare, proactivitate;
 • Foarte bună capacitate de sintetizare a informațiilor, estimare și analiză;
 • Persoană organizată, capabilă să lucreze cu termene limită;
 • Abilități de rezolvare a problemelor, spirit analitic și atitudine pozitivă;
 • Orientare spre rezultate.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa initiative.sociale@gmail.com.

Doar persoanele selectate vor fi contactate în vederea participării la interviu.

Postat în Știri

Distribuie

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Service Unavailable.