English

Strategice

Titlul proiectului: „SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile”.

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (lider de parteneriat) în parteneriat cu Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă” din Tîrgu-Jiu, Asociația „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” din Slatina și Asociația “Inițiative Sociale” din Constanța derulează începând cu luna octombrie 2014 proiectul POSDRU/168/6.1/S/144367 ”SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Proiectul se înscrie în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioadă de 12 luni şi vizează, ca obiectiv general, facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru 580 de persoane vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care trăiesc din venit minim garantat şi copii în situaţii de risc) şi formarea profesionala a 60 angajaţi din sistemul de asistenţă socială din Olt, Gorj şi Constanţa, prin accesul acestora la întreprinderile de economie socială ce vor fi înfiinţate şi prin implementarea de servicii inovative de formare profesională, mentorat şi consiliere de specialitate.

Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului: www.stopexcluziunii.ro .

Distribuie

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Service Unavailable.