English

Cine suntem

Asociaţia Iniţiative Sociale din România are drept scopuri:

 • crearea şi derularea de proiecte şi parteneriate europene care să susţină formarea profesională şi orientarea pe piaţa muncii a tinerilor;
 • organizarea programelor de formare continuă şi educaţie non-formală;
 • participarea tinerilor la dezvoltarea socială şi economică;
 • implicarea tinerilor în crearea şi derularea proiectelor de dezvoltare comunitară;
 • creşterea gradului de participare socială a tinerilor;
 • promovarea iniţiativelor sociale.

Obiectivele Asociaţiei Iniţiative Sociale din România sunt următoarele:

 • Promovarea şi furnizarea programelor de educaţie non-formală;
 • Crearea şi furnizarea de programe de formare continuă pentru tineri;
 • Crearea şi organizarea programelor de schimb de experinţă la nivel naţional şi internaţional pentru promovarea parteneriatului european în rândul tinerilor şi pentru dezvoltarea profesională la nivelul standardelor şi practicilor europene;
 • Organizarea de evenimente, conferinţe, seminarii şi şcoli de vară pentru promovarea iniţiativelor sociale în rândul tinerilor;
 • Crearea şi derularea de programe de orientare profesională şi consiliere vocaţională pentru tineri;
 • Implementarea de activităţi care pot genera venituri şi locuri de muncă pentru tineri;
 • Crearea şi derularea proiectelor dezvoltare comunitară, cu precădere a proiectelor de dezvoltare comunitară rurală;
 • Derularea şi promovarea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor, cu precădere în comunităţile rurale;
 • Crearea şi implementarea proiectelor de voluntariat european;
 • Promovarea economiei sociale şi a antreprenoriatului social/antreprenoriatului în economie socială în rândul tinerilor;
 • Crearea suportului şi oferirea asistenţei tehnice pentru tineri pentru începerea şi derularea unei afaceri, cu precădere a afacerilor sociale;
 • Crearea şi derularea proiectelor pentru democraţie participativă în rândul tinerilor;
 • Derularea activităţilor de dezvoltare a societăţii civile în rândul tinerilor şi promovarea conceptului de cetăţenie europeană activă;
 • Participare la dezvoltarea structurilor şi strategiilor în domeniul politicilor de tineret;
 • Crearea parteneriatelor cu companii private, ONG-uri şi instituţii publice pentru derularea proiectelor de dezvoltare comunitară şi a iniţiativelor sociale în rândul tinerilor;
 • Suport oferit tinerilor pentru dezvoltarea parteneriatelor europene;
 • Crearea şi derularea de cercetări sociale, analize comunitare, studii sociale şi sondaje publice.

Distribuie

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Service Unavailable.